Czas obowiązywania kampanii

kończy się 31 grudnia